Skip to content

Oyunculuk Eğitiminde Doğaçlama

Tiyatro eğitiminde doğaçlama çalışmalarının temelini oluşturur. Önceden belli bir sahne saptaması olmaksızın anında oyun oynamaya doğaçlama denir. Doğaçlama; birbirine yabancı olan iki kişinin bir araya geldiklerinde birbirlerine olan davranışları olarak da düşünülebilir. Oyunculuk eğitimi verilirken doğaçlamaya fazlasıyla önem verilir. Doğaçlama çalışmaları yapılırken öğrenciye gerçeğe uygun tepkiler vermesi için olanak sağlanır. Ancak doğaçlama yapılırken amaçlar unutulmamalıdır. Doğaçlama yapılırken dikkat edilmesi gereken durumlar da vardır. Doğaçlama yapılırken amaçlar unutulmamalıdır. Oyuncu canlandırdığı karakterin yapısına göre yaşanabilecek durumları zihninde canlandırıp, tasarlamalı ve en önemlisi amacından sapmamalıdır. Doğaçlama yapılırken birlikte rol oynanan partnere odaklanmak gerekir. Ayrıca doğaçlama sırasında yeni durumlar gerçekleşebileceği için dikkatli olunmalı ve kısa sürede bu durumlara adapte olunmalıdır.

Doğaçlama Tekniği Nedir, Nelerdir?

Doğaçlama başladığı ana veya gelişme şekline göre farklı türlere sahiptir. Bu nedenle teknikleri de vardır. Doğaçlama yapacak oyuncu; beden, ses, duyu, duygu ve beyin yönünden kendisini hazırlar. Doğaçlama yaratıcılık gerektiren bir süreçtir. Bu yaratıcılık oyuncunun kendi yaşam tecrübelerinden beslenir. Doğaçlamanın temelinde etkiye tepki esastır ve birçok tekniğe sahiptir. Sözlü anı doğaçlaması, hareket doğaçlaması, mekan doğaçlaması, obje doğaçlaması, ses doğaçlaması, karakter doğaçlaması, tema doğaçlaması, durum doğaçlaması, istasyonlu doğaçlama ve serbest doğaçlama bu tekniklerden bazılarıdır. Doğaçlama yapacak oyuncu bu tekniklerde başarılı olabilmek için çok okumalı ve hayatı iyi gözlemlemelidir. Duygunun seyirciye geçmesi için de savunma kalkanlarını bulup, kaldırmalıdırlar.

Doğaçlamayı Geliştirme Teknikleri

Doğaçlama yapmak ani tepkilerden oluşuyor olsa da oyunculuk eğitimi esnasında sıklıkla alıştırma yapılır. Doğaçlama yapmanın teknikleri olsa da iyi doğaçlama yapmanın bir formülü yoktur. Çalışma esnasında birçok şeyden faydalanılabilir. Genel bir temadan doğan serbest doğaçlama, sinopsisten doğan doğaçlama, geriye dönüş tekniği ile yapılan doğaçlama, zincirleme ya da olasılıklı doğaçlama, bir öyküden, şiirden ya da masaldan doğan doğaçlama, tanıklık edilen bir olaydan ya da anıdan doğan doğaçlama, müzik, atasözü, haber veya reklamdan doğan doğaçlama gibi birçok alıştırma tekniği kullanılabilir. Doğru eğitim, doğru teknikler ve bol alıştırma ile oyunculuğunuzu yükseltebilirsiniz. Deneyimli eğitim kadrosu ile bir arada çalışmak ve tecrübe kazanmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Paylaş: