Sesim Güzel mi?

Galata Sanat

Galata Sanat

Galata Sanat

Herkesin doğuştan itibaren kendine has bir ses tonu vardır. Sesiniz göğüs kafesinizden çıkmaya başlar ve gırtlak aracılığı ile çıkar. Bu sırada ses telleri titrer, uğultu çıkar. Dudak, çene, dil ve damak dokularıyla birlikte sesiniz oluşur. Ses, vücudun diğer tüm bölümlerine göre daha geç yaşlanır. Sesin yaşlanması demek ses tellerinin gevşemesi demektir. Teller gevşedikçe hava kaçmasına yol açar bu da hırıltılı bir ses çıkmasına sebep olur. Vücudunuz gibi sesinizin de genç kalması için egzersize ihtiyacı vardır. Bunun için en iyi egzersiz şarkı söylemektir. İnsanların şarkı söylerken ki ses tonu ile konuşma ses tonları farklıdır. Genel anlamda kötü ses yoktur, eğitilmemiş ses vardır. Ses, doğru kullanmak üzere eğitilebilir.

Ses Nasıl Doğru Kullanılır?

İlk olarak sesinize iyi bakmanız gerekir ve sese en iyi gelen şey sudur. Sigara, kahve gibi içecekler ağzınızı kurutup, sesinizi kötü etkileyebilir. Sese iyi bakma yöntemleri kişiden kişiye göre değişir. Bu nedenle herkes sesi için kendi yöntemini bulmalıdır. Sesler, vücudun yansımasıdır. Dinlenmiş ve iyi bakılmış sesin kalitesi de daha yüksek olur. Metin okumadan ya da şarkı söylemeden önce nefesi açmak gerekir. Çünkü nefes sesi oluşturan enerjidir. Sesi doğru kullanmak için beden duruşu ve yeterli nefes desteği ile de sağlanabilir. Buradaki amaç sesi oluşturan kasların doğru çalışmasını sağlamaktır. Bunu profesyonel bir sese dönüştürmek çok uzun ve zahmetli bir eğitim ile oluşur.

Şan Dersi İle Ses Güzelleşir Mi?

Şan dersi; fonetik, artikülasyon, diksiyon, doğru nefes kullanımı ve ses gürlüğü alt başlıklarını barındıran, doğru şarkı söyleme eğitimidir. Sesim güzel mi? Şan dersi sesimi güzelleştirir mi? sorularına cevap vermek için ses eğitimi dersine başvurulur. Şan dersi seste büyük değişiklik meydana getirmez ancak sesi doğru şekilde kullanılmasını sağlar. Sesi eğitmek için ergenlik döneminin tamamlanmış olması gerekir. Eğitim alırken sesinizin aralığını da belirlenir. Ses aralığı, çıkarılabilecek maksimum kalın ve ince ses alanıdır. Herkesin kendine has bir ses rengi ve aralığı vardır. Bu nedenle kişi kendi ses tonuna ve aralığına uygun şarkı seçerse, sesiniz güzel demektir. Siz de şarkı söylemeyi seviyorum ama sesim güzel değil diye düşünüyorsanız bizimle iletişime geçin, doğru eğitim ve doğru şarkılarla sesinizin güzel olduğu fark edin.